Posts Tagged ‘ukultur’

Deja Vu all over again?

Posted by: lars

oktober 9th, 2008 >> Samfunn

beiting.JPG

Horst Wessel og hans kamerater i Waffen SS må fryde seg i sine graver i disse dager.

I synkron takt med at plutokrati etter plutokrati erfarer den totalt feilslåtte politikk, så ser vi nå til dags den samme leflingen med fascisme og diktatur; som det knefallet for ondskapen som vi vanlige folk i verden erfarte sist gang da storkapitalen fikk monopolspillet sitt veltet.

Kunstnerne framstår, som alltid før, som de verste fascistene i landet; kunstnerstanden framstår som totalt uforsonlige og standhaftige motstandere av alt som er folkelig, ja, folkelig som demokratiet jo selv faktisk er.

Før i tiden på Adolf Hitlers velmaktsdager var det übernazi Knut Hamsun som viftet med blodfana og hakekorset; og nå er det deja vu all over again.

Kunstnerstanden dolker demokratiet i ryggen; og finansgribbene holder fortsatt på.

Der er ingen videre grunn til noen hemningsløs begeistring. 

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu