Posts Tagged ‘Semikorrupsjon’

Er du glad i smør?

Posted by: lars

juni 11th, 2008 >> Samfunn

img_0024.JPG

Dersom du er glad i penger skal du skaffe deg en posisjon innad i den norske kommunalpolitikken, eller muligens aller helst skaffe deg en stilling innen den offentlige forvaltningen.
Deretter skal du begynne med å friskt tildele ditt opparbeidede nettverk så mange fiktive jallaoppdrag av konsulenttypen på det offentliges regning du bare klarer; og dette gjøres da selvsagt i bytte for å få liknende fiktive jallaoppdrag tilbake den andre veien fra nettverket ditt.
Slik blir dere alle sammen rike på semikorrupsjonen; alt er helt lovlig , og alt er svært lønnsomt.
Go for it man.

AFP-avtalen kan være ett brudd på den norske loven

Posted by: lars

april 27th, 2008 >> Samfunn

AFP-avtalen (som nylig presentert og gjennomført av LO og AP) kan være i konflikt med loven.

Det er i tråd med den norske loven å gi slik statstøtte til alle arbeidstakere i landet, eller ingen.

Straks staten gir AFP til en person, blir AFP automatisk en rettighet for enhver annen norsk statsborger.

Dersom de norske statstejenestemenn nekter sine statsborgere den samme rettigheten, bryter den statsansatte norsk lov, og utsetter seg selv med dette for straffeloven. 

 Det eventuelle påfølgende rettoppgjøret bør følgelig inkludere LO og AP sitt felles medansvar i organisert økonomisk kriminalitet, fordi handlingen da er utført bevisst, og i tillitt til at AP`s fortsatte regjeringsmakt skal hindre jussens innblanding i det pågående nettverkskameraderi.

Alle norske statsborgere har selvfølgelig, fra lovens side, de samme pensjonsrettigheter fra staten.

I AFP-sammmenheng fungerer LO som en pensjonskasse tilsvarende alle andre kommersielle pensjonskasser i markedet.

LO er en stor aktør i denne sammenhengen, faktisk med cirka 2,7 milliarder kroner i egenkapital.

Dette er kapital som LO-medlemmer har gitt fra seg i den gode tro at LO vil gi dem noe tilbake.

LO burde selvsagt selv betale AFP-penger til sine egne pensjonister, og ikke ta fra andre pensjonisters kasse.

EØS-lovens relevans:

Statsstøtte behandles spesielt i konkurransereglenes 2. kapittel
http://www.lovdata.no/all/tl-19921127-109-019.html

Artikkel 61, sier at konkurransevridende statstøtte er forbudt.

Straffelovens relevans:
http://www.lovdata.no/all/hl-19020522-010.html 

’11. kapittel. Forbrydelser i den offentlige Tjeneste’ og ’12. kapittel.

Forbrydelser mod den offentlige Myndighed.’

Både EØS-loven og Menneskerettsloven overgår elegant bestemmelser i annen lovgivning og regulering i Norge.

AFP er underordnet EØS-loven, og i strid med reglene om statstøtte.
http://www.lovdata.no/all/tl-19921127-109-0.html

I praksis er AFP-ordningen, som utformet og gjennomført av LO + AP, en kollektiv gylden fallskjerm for LO-organiserte.

Fallskjermen utestenger 25% av alle pensjonsberettigede og 50% av alle arbeidstagere.

Men ifølge LO + AP-konseptet skal alle norske borgere betale for LO + AP sine AFP-fallskjermer.

Følgelig blir det mindre pensjonspenger igjen til alle oss andre, som er organisert i andre forbund enn LO.

Eller uorganiserte, selvsagt.

Helsefolk og akademikere, blandt mange andre, har hardere tider i vente når den nye AFP-ordningen trer i kraft. 

LO-fallskjermer later videre til å ha blitt til et nytt internt problem i Landsorganisasjonen?

Tidligere LO-sjef Gerd Liv Valla har uttalt:

”Jeg vil ikke ha en fallskjerm fra LO. Det er ikke noe som er naturlig for meg. LO betaler min lønn slik organisasjonen har gjort til sine tidligere ledere, og derfor er det helt naturlig for meg å fortsette der, legger hun til.” http://www.vg.no/nyheter/innen…ikkel.php?artid=162051

LO + AP sitt nye AFP-opplegg synes for meg å være en slags kortvarig tapping av statens pensjonskasse til AP + LO sin egen 68-generasjon.

Bladet Dine Penger kommenterer: – AFP bryter med FN`s menneskerettighetserklæring.

Argumentet er at LO + AP innfører tvangsorganisering med ”sitt” nye AFP.

Dette er da også riktig, når en nå må betale fagforeninger en avgift for å få sine rettmessige pensjonspenger fra staten.

Menneskerettsloven er videre faktisk overordnet Norges egne lover. 

http://lovdata.no/all/hl-19990521-030.html

Menneskerettdomstolen har allerede fordømt ‘eksklusivavtaler‘.

Dommen gjelder følgelig i Norge også.
http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2006/01/11/134447.htm

Dansk SD + LO (den danske regjeringen) lot dansk LO få lov til å massivt tvangsorganisere bedrifter og arbeidstagere.

Med en ny borgerlig regjering i Danmark måtte selv LO bøye seg for menneskerettighetsdomstolen, og stoppe sin tvangsorganisering.

Som nevnt innledningsvis i denne debatten er LO + AP sitt AFP en økonomisk kriminalitet som rammes av straffeloven.

Og dette vet LO i Norge riktig så godt.

Så hva er egentlig motivet til LO for å tvinge regjeringen til denne økonomiske kriminaliteten, som rammes av norsk straffelov, og som menneskrettighetsdomstolen har fordømt, og som dansk LO har gjort full retrett på?

Er det noen i LO som misliker statsministeren, og vil få ham til å blamere seg?

LO sitt AFP er jo rett og slett et simpelt pyramidespill?

I mer (eller mindre) god tro fortsetter mange arbeidstagere med å legge penger i en LO-kasse, og medlemmene forventer da selvsagt at de skal få noe tilbake selv i fra landsorganisasjonen.

LO har et stor kapitalforbruk. Derfor får også LO-medlemmene tilbake fra landsorganisasjonen langt mindre enn det medlemmene gir.

LO sitt løsningsforslag på denne problemstillingen er altså tilsynelatende det å tappe statens pensjonskasse for verdier.

Og deretter kalle dette sviket for ”solidaritet” eller noe sånt.

Vi ser nå fremover en forutsigbar kvinnestrøm til LO-forbundene:
http://www.aftenposten.no/nyhe…ikk/article2370635.ece
Den nye AFP-ordningen er et kronargument for å organisere seg, sier Arntzen (Handel og kontor)

(Han stiller seg uforstående til at alle skal få AFP uansett om de er organisert)

Det virker på meg som om LO har skremt den vanlige arbeider inn i sin fagforening, med en trussel om redusert pensjon.

Det er klinkende klart at LO kan gi sine pensjonsordninger, så som AFP, til sine egne medlemmer.

LO skal bare (selvfølgelig?)  ikke hente pengene de trenger i fra alle andre arbeideres pensjonskasse i staten.

LO + AP driver her med ett politisk spill, som er en slags avansert variant av den typiske norske semikorrupsjonen.

Regjeringen i Norge forsøker seg faktisk på det håpløse prosjektet det er å koke sosialisme på en hjelpepleier.

Og de deltidsansatte og arbeidsløse i Norge får (som vanlig) ingenting av verdi.

Det er fortsatt langt igjen til internasjonalen.

E`det løye me drikke?

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu