Posts Tagged ‘2008’

Hegreskogen Amfi

Posted by: lars

juli 2nd, 2008 >> Foto

hegreskogen-amfi.JPG

Stavangers Gule Rose

Posted by: lars

juni 26th, 2008 >> Foto

stavangers-gule-rose.JPG

Stavangers Gule Rose blomster som aldri før.

Og sånn`va det.

Royal Arroganse

Posted by: lars

juni 25th, 2008 >> Foto

img_0035.JPG

Sveariket har falt for Mordor

Posted by: lars

juni 25th, 2008 >> Samfunn

enchanted.jpg 

Samfunnsbloggen melder overgang til fotoblogging.

Og sånn`va det.

Voff

Posted by: lars

juni 8th, 2008 >> Helse

Voff

Nytenking om luftforsvaret i Norge

Posted by: lars

maj 7th, 2008 >> Vitenskap

b2-bomber.jpg

Dersom Norge kom i konflikt med Russland, som vel må kunne sies å være det mest sannsynlige kampscenarioet for Norge i en oversiktelig framtid, så ville vårt norske luftforsvar bli satt ut av spill tidlig i krigen; akkurat slik luftforsvaret i Serbia  og Irak ble satt ut tidlig, nesten uten kamp, under krigene mot NATO.

Massive russiske angrep med langdistanse-missiler og bombefly, rettet i mot den infrastrukturen som kampfly er avhengige av for både å kunne komme seg på vingene, og videre finne ut hvor fienden befinner seg slik at FI kan angripes, er en svært sannsynlig russisk taktikk.

Det er ingen grunn til å tro at russerne ikke har fått med seg hvor stor suksess  NATO hadde med å sette fiendens fly på bakken før luftkampene engang hadde begynt. Det er ikke engang nødvendig å trekke inn atomvåpen i konflikten for at Russland skulle kunne gjennomføre ett angrep mot de norske kampflyenes infrastruktur med missiler.
Ett moderne flyvåpen er hjelpesløst når infrastrukturen saboteres og ødelegges.

Kampene i Irak og Serbia  demonstrerer jo mitt poeng med all mulig tydelighet.

Både i Serbia og Irak fikk vi demonstrert i praksis at disse to landenes flyvåpen knappest kom på vingene under kampene mot NATO, og ikke fikk skutt ned ett eneste fly fra overmakten, av den årsak som før er nevnt.
Derimot så vi at de to underlegne nasjonenes bakkebaserte antiluftskyts-og-missiler fortsatte med å levere NATO kamp helt til krigen var over.
Hvorfor skulle noe fremstå annerledes i kamphandlinger mellom Norge og en overlegen motstander?

Hva med litt respekt for empiri?

Bakkeskyts leverer alltid kamp, noe som er symbolsk viktig.

Mannskapenes kampmoral blir erfaringsmessig styrket av å se sine våpen fungere i strid.

Tenk bare på hvor demoraliserende det ble for serbere og irakere, da de ikke engang fikk flyene sine opp fra bakken?

Bakkeskyts gir videre små nasjoner en viss evne til effektiv motstand mot stormakter for en relativt lav pris.
Småstaters flyvåpen leverer oftest ikke engang FI kamp, og småstatene oppnår videre enda mindre militært dersom deres kampfly mot formodning kommer seg på vingene.
All moderne empiri fra slagmarken tilsier at sånn er det bare med den saken.

Dersom Norge investerte tungt i massivt bakkebasert high-tech antiluft-forsvar, kunne vi pensjonert F-16 flyene, og ikke kjøpt oss nye og kostbare kampfly, når F-16 flyene om noen år fremover må pensjoneres.
Mer økonomisk blir dette, og det gir videre Norge mer kampevne mot fiendtlige luftstyrker i en eventuell krig.

Husk også at bemannede kampfly, sin karisma og glamour til tross, er gårsdagens teknologi.
Ubemannede fly er luftforsvarets fremtid.
Vi må ikke la oss blende av ”Top Gun faktoren” i denne saken.

Man burde gå inn for en kombinasjon av NASAMS II og Patriot PAC 3.
I tillegg til flere småsystemer som Stinger og RBS-70.

Fregattene burde ha vært utstyrt med Standard missile III som har en rekkevidde på nær 300nm, istedet for ”lekemissilet” ESSM med sine 30nm rekkevidde.

Interessant forsking pågår også pr. i dag vedrørende elektriske ”railguns” som vil kunne bli en ren revolusjon innen moderne luftvern med sin enorme kraft.

En Kontreadmiral, som absolutt burde ha den faglige tyngden innabords, hevdet i Stavanger Aftenblad at F-16 flåtens levetid helt uproblematisk kunne forlenges til År 2030.
Norge kan altså avstå fra å iverksette gigantinvesteringer i nye fly uten å bli ”vingeklippet” på kort sikt.

Mye tyder på at bemannede fly er gårsdagens teknologi, og i 2030 vil ubemannede droner være fremtiden.
De fleste militære eksperter tror bemannende fly er inne i sin siste generasjon nå. Selve menneskekroppen og dens tåleevne setter mer begrensinger for flygingen enn den gir fordeler i fremtiden.
Den glamorøse kampflygeren blir utvilsomt en historisk figur.

Norge bør ikke ”tenke som USA” eller ”tenke som Storbritannia” når nasjonen ”velger våpen” til den store overlevelseskampen. Disse to nasjonene er stormakter: Og Norge er (surprise surprise) altså ikke en stormakt.

Norge er ett lite og svakt land.

Norge er som ei reke som insisterer på at den er en hummer.

Norge har mest å lære om luftkrig og selvforsvar mot en stormakts bombekampanjer, ved å studere Serbia og Irak når vi skal tenke kamp om luftherredømmet.
Norge vil i en eventuell krig utvilsomt være i den samme underlegne posisjon som disse to landene var i, og bakkeskytset vil da være det eneste norske middelet som får fellet fiendtlige fly.

Husk at kampflyene i Serbia og Irak ikke skjøt ned *ett* eneste simpelt fly fra NATO.
Ikke ett.

Konklusjonen må derfor bli at Serbia og Iraks fly hadde vært bedre investert i bakkeskyts.
For verre enn null fly nedskutt kan det vel knappest bli?
Dette er historiske fakta, så undersøk gjerne saken.

Til slutt vil jeg presisere at jeg tenker meg bakkeskytset plassert i ett defensivt perimeter omkring og utenfor byer og tettsteder.
Selvsagt må ikke bakkeskyts plasseres på hustak i sentrale støk.
Det er bare diktaturer som gjør slikt.

Mobilt bakkeskyts trengs også. Både for å kunne forsterke militære hotspots etter behov, og for å kunne danne mobile luftvernparaplyer over våre egne militære styrker.  

* Har Norge den nødvendige infrastrukturen som skal til for at Norge (i motsetning til Irak og Serbia) får flyene opp på vingene når det gjelder?

* Er virkelig Norges flyvåpen bedre og sterkere enn det Saddam Hussein hadde?

* Vil ikke infrastrukturen for å koordinere flyene være ekstremt sårbar?

* Dersom infrastrukturen slås ut, er ikke da flyene for intet å regne?

Jeg kan ikke unngå å fortsatt vektlegge at null, ja 0, amerikanske fly ble nedskutt av irakiske og serbiske kampfly.

Alt dette mens bakkeskytset i Serbia og Irak faktisk oppnådde noen resultater.

(Ikke så mye – men noe, kontra null)

Sårbarheten for bombekampanjer blir bare mer og mer aktuell for hver gang Norge legger ned mer militær infrastruktur.

Norge samler alle eggene sine i en kurv.

Kurven heter JSF. 

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu