Posts Tagged ‘2008’

Down the drain

Posted by: lars

december 1st, 2008 >> Foto

drain.JPG 

IP-adressa mi er etterhvert blitt sperret ute i fra så tallrike blogger og nettsteder at oversikten min til slutt ble borte i alt mylderet; så nå makter jeg ikke lenger å holde styr på hvor jeg fortsatt er velkommen.

Nå bedriver jo de aller fleste norske blogger og nettsteder reinspikka meningsonani uansett; der folk klapper hverandre på ryggen i kommentarfeltet, og videre sletter kommentarene til alle de meningsmotstandere som formulerer seg dyktig.

Det enkleste er pistol; så nå innstiller jeg min kommentarvirksomhet på permanent basis.

Down the drain anyone? 

Messe for et monster

Posted by: lars

november 4th, 2008 >> Samfunn

heather-mclaughlin.jpg 

Ja nå går det i ekspressfart mot et forbud mot horebukker, sjøl om horene visstnok får være i fred.

Plager ikke meg nei; I can live with it…really…

Men tanken på monsteret kan jeg ikke fortrenge helt likevel.

Kommentarer?

Africa Calling?

Posted by: lars

oktober 11th, 2008 >> Samfunn

 kirka.JPG

Markedsliberalismen har nå over en lengre tid fungert som kapitalismens ideologiske fundament; men det virker som om dette forandres svært hurtig.

Den markedsliberalistiske idèen om at kapitalismen skal sørge for menneskenes frihet og selvrealisering forsvinner gradvis; nå er det markedsfundamentalismen som er i ferd med å ta over.

Det er tydelig at dagens yrkespolitikere og bedriftstopper ikke er opptatt av folkets velferd i det hele tatt; eller er merkbart opptatt av å følge demokratiske spilleregler.

Profitten har fått en egenverdi, hvor verdiskaping er ikke lenger til for oss mennesker; men det er vi mennesker som tvert i mot er til for profittmaksimeringen.

Markedsfundamentalismen har faktisk blitt så ekstrem at den demokratiske friheten i vesten blir sett på som et hinder for utviklingen mot mer profitt; og spørsmålet man kan stille seg er hvor denne ukulturen på samfunnets topp ender hen?

Kina er et svært godt eksempel på hvor godt diktaturene faktisk fungerer sammen med kapitalismen.

Mesteparten av Kinas økonomiske fremgang er basert på arbeidernes ufrihet og umyndiggjøring.

I media har det flere ganger blitt vist kvinner som marsjerer inn i arbeidslokalet, bukker ydmykt og respektfullt til den mannlige sjefen sin, og de jobber så knallhardt i lang tid for 20 kroner timen.

Etter arbeidsdagen reiser de hjem til noe som i levestandard kan minne om en konsentrasjonsleir.

Man skulle tro at denne arbeidertyningen ville bli kritisert i vestens demokratier, men Kinas konkurransefortrinn med billig arbeidskraft har heller blitt ett forbilde for Europa, ja, slik vil den politiske og finansielle eliten gjerne ha det her hos oss også; og folket i Europa skal bare være takknemlige for at de tillates å puste og leve.

Vi tar inn arbeidsinnvandrere som aldri før, både fordi Norge har behov for arbeidskraft, men også for at overklassen ikke vil betale folk skikkelige lønninger.

På denne måten kan vi nå tydelig se at den kapitalistiske delen av verden ikke har noe politisk frihetsideal slik som i markedsliberalismens mer uskyldige barndom; og vesten har selv skapt et monster som gjør arbeiderklassen til treller.

Kapitalen som i teori men ikke i praksis er ment til å gjøre folket frie og personlig uavhengige, styrer nå i stedet alt vi sier og alt vi gjør.

Hovedårsaken til den finanskollapsen vi akkurat nå erfarer, er at den globale finanskapitalen ikke lenger har nye områder i verden å true med å flytte til; den gresshoppesvermen som finanskapitalistene de facto er, har rett og slett gått tom for ny fruktbar åkermark å plyndre.

Hvor skal egentlig storkapitalen flytte til nå da?

Bygge opp en ny industri i Afrika?

(Alle vet jo at ingenting fungerer i Afrika)

Markedsfundamentalistene er kommet til ”the end of the line” i utviklingen.

Ingen nye (siviliserte) områder kan nå industrialiseres, og deretter oversvømme resten av verden med ufattelig billige produkter.

Løpet er faktisk helt kjørt for markedsfundamentalismen.

Stjernespørsmålet er nå: Hvordan reagerer finanskapitalen på dette fakta?

(For kalde fakta er alltid kalde fakta selv om høiremænder og deres privateide media fortier det)

Hva kommer kaksene nå til å gjøre?

Innføre diktatur?

Vi lever sannelig i spennende tider.

Den russiske dissidenten Boris Kagarlitskij koordinerer det Transnasjonale Instituttets globale krisegruppe, og samarbeider tett med ledende internasjonale venstresideteoretikere som Susan George og Walden Bello.

Han har også samarbeidet med venstremiljøer i Norge; og han er selvsagt ikke videre populær iblandt de russiske oligarker og nyrike.

Han forklarer oss temmelig håndfast og rasjonelt at det vi nå ser i USA ikke bare skyldes at noen ”dumme” bankfolk gjorde en ”tabbe” eller tre; men viser oss at vi i realitetenes verden (den verden som FRP-folk forakter så dypt og inderlig) faktisk har nådd den logiske ”end of the line” hva angår markedsfundamentalismen.

Utenom Afrika (urealistisk) gjenstår ingen ”nye” områder som er egnet for industrioppbygning; hvilket da også gjør finanskapitalens trusler om utflagging ekstra patetiske.

Vil de flytte til Afrika? Be my guest :)

Det kjennetegner etthvert semikorrupt plutokrati at inntektene ”privatiseres” til en liten klikk med styrtrike oligarker.

Alle utgifter derimot skal der selvsagt kjøres ”sosialisme” på; altså at vanlige innbyggere betaler for dette via skatteseddelen.

Oligarkene er i sannhet som en gresshoppesverm fra marerittene våre; de gir ingenting tilbake til det samfunnet de trykker ned og plyndrer.

Det vi trenger er nye og friske tanker; for markedsfundamentalismen ligger nå på sotteseng.

*¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| ___.___ |¯¯¯|___\¯/_

*__________| |______||__________|

*OO ?- OO¯¯¯¯OO – O¯¯¯¯O – OO°O°°

Og forøvrig mener jeg at datalagringsdirektivet må ødelegges.

Deja Vu all over again?

Posted by: lars

oktober 9th, 2008 >> Samfunn

beiting.JPG

Horst Wessel og hans kamerater i Waffen SS må fryde seg i sine graver i disse dager.

I synkron takt med at plutokrati etter plutokrati erfarer den totalt feilslåtte politikk, så ser vi nå til dags den samme leflingen med fascisme og diktatur; som det knefallet for ondskapen som vi vanlige folk i verden erfarte sist gang da storkapitalen fikk monopolspillet sitt veltet.

Kunstnerne framstår, som alltid før, som de verste fascistene i landet; kunstnerstanden framstår som totalt uforsonlige og standhaftige motstandere av alt som er folkelig, ja, folkelig som demokratiet jo selv faktisk er.

Før i tiden på Adolf Hitlers velmaktsdager var det übernazi Knut Hamsun som viftet med blodfana og hakekorset; og nå er det deja vu all over again.

Kunstnerstanden dolker demokratiet i ryggen; og finansgribbene holder fortsatt på.

Der er ingen videre grunn til noen hemningsløs begeistring. 

Siste Triste Salutten

Posted by: lars

oktober 8th, 2008 >> Samfunn

kirke.JPG

Fra før av så vet vi alle sammen at gjennom våre nylige erfaringer i virkelighetens praktiske verden, så har det radikale og fanatisk markedsfundamentalistiske og plutokratiske ytre styrbord nå demonstrert sin komplette udyktighet; både hva angår lederskap og administrasjon.

Nordmenn med sine analytiske kvaliteter og tallenter i orden, tok selvsagt tegningen allerede under Bondevikingenes blårusspregede herjinger; men etter Septemberkrakket 2008 så er disse poengene videre hamret inn med storslegge.

Stoltenbergalliansen har i sin regjeringsperiode dessverre kun (i grove trekk) tatt opp tråden der Bondevikingene slapp; dog med en ørliten og nesten ikke merkbar nyanse mer menneskevennlig politikk enn forgjengerne sine.

Statsbudsjettet 2008 (les her) er i så måte den siste og triste salutten fra Jens Stoltenberg og hans alliansepartnere; de tre regjeringspartiene må forkastes som folkefiendtlige og semikorrupte, dessverre.

Vi har nå kun ti anstendige parti tilbake i Norge.

Velg heller et av dem inn på Stortinget.

utenriksdyret

Personlig heller jeg mest i mot ett naturvennlig alternativ.

Schadenfreude

Posted by: lars

oktober 6th, 2008 >> Foto

stavanger-oljemuseum.JPG

Dette bildet er av ymse overklassehus i Stavanger; etter prisen på dem å bedømme.

Som vanlig er sjølinja den norske overklassens opplagte preferanse for valg av tomt.

Den samme overklassen som arrogant leder land og folk mot den selvvalgte klima-apokalypsen.

Husene i sjøkanten vil få prøvd seg; for å si det slik.

Selv om overklassen aldri noensinne har tenkt den tanken at en fattig faen også er et menneske, ja, så burde jeg nok likevel vist storsinn, og hatt empati med de rikes kommende klimaproblemer; tenkt med meg sjøl at kakser er da folk de også.

Ja jeg burde nok absolutt det.

Burde nok det ja…

Brennmanet

Posted by: lars

september 1st, 2008 >> Foto

brennmanet.JPG

Problemer med empatien?

Hørr itte nå!

Posted by: lars

augusti 4th, 2008 >> Foto

all-ears.jpg

Sutring frabedes. Right on.

Mykje Morosamt

Posted by: lars

juli 22nd, 2008 >> Foto

img_0160.JPG

Konsensus er sannhetens død.

Eier media skam i livet?

Posted by: lars

juli 21st, 2008 >> Foto

britney_spears_0001.jpg

 You`ll be the judge of that.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu