Archive for the ‘Samfunn’ Category

Krigshissing pågår?

Posted by: lars

november 15th, 2008 >> Samfunn

apocalypso.jpg 

Har avisa Aftenposten begynt med å ta parti i Kongokonflikten?

Vil Norges mektigste avis ha en norsk militær invasjon i Kongo?

Jeg sitèrer flittig hva avisa sjøl har trykket:

Konflikten i Øst-Kongo har mye av sitt utspring i folkemordet i Rwanda i 1994, der flere hundre tusen etniske tutsier ble drept av etniske hutuer, som utgjør majoriteten av innbyggerne i landet. Mange hutuer flyktet over grensen til Kongo etter folkemordet, og blir nå angrepet av militsen til opprørslederen Laurent Nkunda.

Rwandas president Paul Kagame nekter for at landet hans støtter Nkunda, men Erik Solheim mener at det ikke finnes tvil om at Rwanda er en sentral part i denne konflikten. – Det er en vedtatt sannhet at Nkunda får støtte fra Rwanda, sier han.

Sitat slutt.

Ansvaret for gjennomføringen av folkemordet i Rwanda skal tydeligvis klistres til nettopp den etniske gruppen som ble offer for massakren; og Nkunda skal utbasuneres som sjefsbanditten, selv om regjeringshæren og denne hutumilitsen som regjeringen er allierte med, de facto oppfører seg aller verst i Kongo.

Og var det ikke nettopp denne hutumilitsen som gjennomførte folkemordet i Rwanda?

Ja Nkunda ser absolutt ufordragelig ut der han posèrer med hallikstokken sin.

Og hans soldaters praksis i møte med de lokale kvinner demonstrerer jo videre at rappingens kvinnesyn også har fått fotfeste i Kongo; og ikke bare rappingens fashion.

Nkunda er likevel hverken bedre eller verre enn mange andre krigsherrer i Kongo.

Jeg ser ingen grunn til at Norge skal ta parti i denne krigen.

Mer om Kongo her )))

Messe for et monster

Posted by: lars

november 4th, 2008 >> Samfunn

heather-mclaughlin.jpg 

Ja nå går det i ekspressfart mot et forbud mot horebukker, sjøl om horene visstnok får være i fred.

Plager ikke meg nei; I can live with it…really…

Men tanken på monsteret kan jeg ikke fortrenge helt likevel.

Kommentarer?

Africa Calling?

Posted by: lars

oktober 11th, 2008 >> Samfunn

 kirka.JPG

Markedsliberalismen har nå over en lengre tid fungert som kapitalismens ideologiske fundament; men det virker som om dette forandres svært hurtig.

Den markedsliberalistiske idèen om at kapitalismen skal sørge for menneskenes frihet og selvrealisering forsvinner gradvis; nå er det markedsfundamentalismen som er i ferd med å ta over.

Det er tydelig at dagens yrkespolitikere og bedriftstopper ikke er opptatt av folkets velferd i det hele tatt; eller er merkbart opptatt av å følge demokratiske spilleregler.

Profitten har fått en egenverdi, hvor verdiskaping er ikke lenger til for oss mennesker; men det er vi mennesker som tvert i mot er til for profittmaksimeringen.

Markedsfundamentalismen har faktisk blitt så ekstrem at den demokratiske friheten i vesten blir sett på som et hinder for utviklingen mot mer profitt; og spørsmålet man kan stille seg er hvor denne ukulturen på samfunnets topp ender hen?

Kina er et svært godt eksempel på hvor godt diktaturene faktisk fungerer sammen med kapitalismen.

Mesteparten av Kinas økonomiske fremgang er basert på arbeidernes ufrihet og umyndiggjøring.

I media har det flere ganger blitt vist kvinner som marsjerer inn i arbeidslokalet, bukker ydmykt og respektfullt til den mannlige sjefen sin, og de jobber så knallhardt i lang tid for 20 kroner timen.

Etter arbeidsdagen reiser de hjem til noe som i levestandard kan minne om en konsentrasjonsleir.

Man skulle tro at denne arbeidertyningen ville bli kritisert i vestens demokratier, men Kinas konkurransefortrinn med billig arbeidskraft har heller blitt ett forbilde for Europa, ja, slik vil den politiske og finansielle eliten gjerne ha det her hos oss også; og folket i Europa skal bare være takknemlige for at de tillates å puste og leve.

Vi tar inn arbeidsinnvandrere som aldri før, både fordi Norge har behov for arbeidskraft, men også for at overklassen ikke vil betale folk skikkelige lønninger.

På denne måten kan vi nå tydelig se at den kapitalistiske delen av verden ikke har noe politisk frihetsideal slik som i markedsliberalismens mer uskyldige barndom; og vesten har selv skapt et monster som gjør arbeiderklassen til treller.

Kapitalen som i teori men ikke i praksis er ment til å gjøre folket frie og personlig uavhengige, styrer nå i stedet alt vi sier og alt vi gjør.

Hovedårsaken til den finanskollapsen vi akkurat nå erfarer, er at den globale finanskapitalen ikke lenger har nye områder i verden å true med å flytte til; den gresshoppesvermen som finanskapitalistene de facto er, har rett og slett gått tom for ny fruktbar åkermark å plyndre.

Hvor skal egentlig storkapitalen flytte til nå da?

Bygge opp en ny industri i Afrika?

(Alle vet jo at ingenting fungerer i Afrika)

Markedsfundamentalistene er kommet til ”the end of the line” i utviklingen.

Ingen nye (siviliserte) områder kan nå industrialiseres, og deretter oversvømme resten av verden med ufattelig billige produkter.

Løpet er faktisk helt kjørt for markedsfundamentalismen.

Stjernespørsmålet er nå: Hvordan reagerer finanskapitalen på dette fakta?

(For kalde fakta er alltid kalde fakta selv om høiremænder og deres privateide media fortier det)

Hva kommer kaksene nå til å gjøre?

Innføre diktatur?

Vi lever sannelig i spennende tider.

Den russiske dissidenten Boris Kagarlitskij koordinerer det Transnasjonale Instituttets globale krisegruppe, og samarbeider tett med ledende internasjonale venstresideteoretikere som Susan George og Walden Bello.

Han har også samarbeidet med venstremiljøer i Norge; og han er selvsagt ikke videre populær iblandt de russiske oligarker og nyrike.

Han forklarer oss temmelig håndfast og rasjonelt at det vi nå ser i USA ikke bare skyldes at noen ”dumme” bankfolk gjorde en ”tabbe” eller tre; men viser oss at vi i realitetenes verden (den verden som FRP-folk forakter så dypt og inderlig) faktisk har nådd den logiske ”end of the line” hva angår markedsfundamentalismen.

Utenom Afrika (urealistisk) gjenstår ingen ”nye” områder som er egnet for industrioppbygning; hvilket da også gjør finanskapitalens trusler om utflagging ekstra patetiske.

Vil de flytte til Afrika? Be my guest :)

Det kjennetegner etthvert semikorrupt plutokrati at inntektene ”privatiseres” til en liten klikk med styrtrike oligarker.

Alle utgifter derimot skal der selvsagt kjøres ”sosialisme” på; altså at vanlige innbyggere betaler for dette via skatteseddelen.

Oligarkene er i sannhet som en gresshoppesverm fra marerittene våre; de gir ingenting tilbake til det samfunnet de trykker ned og plyndrer.

Det vi trenger er nye og friske tanker; for markedsfundamentalismen ligger nå på sotteseng.

*¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| ___.___ |¯¯¯|___\¯/_

*__________| |______||__________|

*OO ?- OO¯¯¯¯OO – O¯¯¯¯O – OO°O°°

Og forøvrig mener jeg at datalagringsdirektivet må ødelegges.

Deja Vu all over again?

Posted by: lars

oktober 9th, 2008 >> Samfunn

beiting.JPG

Horst Wessel og hans kamerater i Waffen SS må fryde seg i sine graver i disse dager.

I synkron takt med at plutokrati etter plutokrati erfarer den totalt feilslåtte politikk, så ser vi nå til dags den samme leflingen med fascisme og diktatur; som det knefallet for ondskapen som vi vanlige folk i verden erfarte sist gang da storkapitalen fikk monopolspillet sitt veltet.

Kunstnerne framstår, som alltid før, som de verste fascistene i landet; kunstnerstanden framstår som totalt uforsonlige og standhaftige motstandere av alt som er folkelig, ja, folkelig som demokratiet jo selv faktisk er.

Før i tiden på Adolf Hitlers velmaktsdager var det übernazi Knut Hamsun som viftet med blodfana og hakekorset; og nå er det deja vu all over again.

Kunstnerstanden dolker demokratiet i ryggen; og finansgribbene holder fortsatt på.

Der er ingen videre grunn til noen hemningsløs begeistring. 

Siste Triste Salutten

Posted by: lars

oktober 8th, 2008 >> Samfunn

kirke.JPG

Fra før av så vet vi alle sammen at gjennom våre nylige erfaringer i virkelighetens praktiske verden, så har det radikale og fanatisk markedsfundamentalistiske og plutokratiske ytre styrbord nå demonstrert sin komplette udyktighet; både hva angår lederskap og administrasjon.

Nordmenn med sine analytiske kvaliteter og tallenter i orden, tok selvsagt tegningen allerede under Bondevikingenes blårusspregede herjinger; men etter Septemberkrakket 2008 så er disse poengene videre hamret inn med storslegge.

Stoltenbergalliansen har i sin regjeringsperiode dessverre kun (i grove trekk) tatt opp tråden der Bondevikingene slapp; dog med en ørliten og nesten ikke merkbar nyanse mer menneskevennlig politikk enn forgjengerne sine.

Statsbudsjettet 2008 (les her) er i så måte den siste og triste salutten fra Jens Stoltenberg og hans alliansepartnere; de tre regjeringspartiene må forkastes som folkefiendtlige og semikorrupte, dessverre.

Vi har nå kun ti anstendige parti tilbake i Norge.

Velg heller et av dem inn på Stortinget.

utenriksdyret

Personlig heller jeg mest i mot ett naturvennlig alternativ.

Sveariket har falt for Mordor

Posted by: lars

juni 25th, 2008 >> Samfunn

enchanted.jpg 

Samfunnsbloggen melder overgang til fotoblogging.

Og sånn`va det.

Venstre: Ett parti uten lukt og smak

Posted by: lars

juni 19th, 2008 >> Samfunn

prussiluskan.jpg 

Venstre er ett norsk politisk parti som det er lett å respektere, men som svært få nordmenn likevel stemmer på.

Venstre bekjenner seg ideologisk til den såkalte sosialliberalsimen.

Venstremenn går prinsipielt inn for Laizzes Faire hva angår økonomisk politikk.

Venstre ønsker også av prinsipielle årsaker at Norge skal ha en liberal innvandringspolitikk.

Venstreflokken er svært prinsippfaste.

Disse prinsippene står i en sterk og klar motsetning til Venstres nermeste politiske rival Fremskrittspartiet, som vel egentlig ikke eier noen prinsipper i det hele tatt; og jeg kan vel si at Venstre er norsk politikks Prusseluskan: Respektert og fryktet, men ikke avholdt.

Carl i havens famøse utrenskinger i Fremskrittspartiet viser oss med all mulig tydelighet at der eksisterer ett behov i Norge for ett mer liberalt politisk alternativ enn Frp på høiresiden av sentrum; og jeg kunne ikke unngå å legge merke til at mange av dem som mannen i haven sparket ut av Frp, endte opp til slutt i Venstres inkluderende salonger.

(Det er ikke mye vondt i Venstrefolk – Ikke i Prusseluskan heller)

Den sosiale biten av ideologien til Venstre har vi sett lite til under Bondevikingtida.

Og det slår meg videre at Venstre og Det Liberale Folkepartiet egentlig er nøyaktig det samme partiet.

Etter at den sosiale biten forsvant i det store intet under Bondevik, står vel gjerne bare Laizzes Faire igjen i Venstre, og da kan med fordel norske velgere like gjerne stemme på Dlf som på Venstre til det neste stortingsvalget.

Da vil retorikk og politikk samsvare mye bedre, for Dlf har kun en liten sosial profil.

Kystpartiet og Sosialdemokratene  er to partier utenfor det etablerte politiske miljøet her i landet, som faktisk står nermest den politikken som Venstre prediker men ikke gjennomfører når partiet er i regjeringsposisjon; men Det Liberale Folkepartiet er nok likevel, hva angår praktisk gjennomført politikk, det parti som er Venstres sanne tvilling.

Venstres storhetsdager kommer aldri tilbake.

Akkurat som med det britiske imperiet.

Og Prusseluskan. 

Kristelig Folkeparti: Supernanny for modne mennesker

Posted by: lars

juni 17th, 2008 >> Samfunn

 supernanny.jpg

Kristelig Folkeparti: bare smak på navnet.

Så smakløst det er å ta selveste skaperen til inntekt for sin egen politikk.

Da har man sannelig ikke påtrengende mye av den samme ydmykheten som Vårherre sjøl anbefaler.

Men nok om det, for det er selve politikken til Krf som gjør at partiet mangler lukt og smak.

Retorikken til Krf og politikken partiet gjennomfører i regjeringsposisjon står ikke i samsvar med hverandre; vi ser tvert i mot det bevist ved empiri under regjeringene Bondevik I & II at Krf-politikken samsvarer med retorikken til Fremskrittspartiet.

Så går da også svært mange av velgerne til Kristelig Folkeparti nå over til å stemme på nettopp Frp.

Fremskrittspartiet har videre en Israelspolitikk som smaker bedre for Krf-grunnfjellet.

Ettersom Krf ikke fører den økonomiske og sosiale politikken i praksis som partiet prediker, burde alle velgere i Norge som liker selve ideologien heller stemme på Pensjonistpartiet.

Vi mangler empiri på at Pensjonistpartiet lyver, mens bevisene på svik i Krf er tallrike som havets salt.

Under Pressure  

Bondevikingene

Som man sier: veiet er du og funnet for lett.

Den eneste rollen som gjenstår for Kristelig Folkeparti å spille på nå, er rollen som den strenge supernanny som sier nei nei nei og setter grenser; og da ligger dette partiet syltynt ann.

For trenger egentlig land og folk ett parti som er mer formyndersk og mer antiliberalt enn AP og SV tilsammen?

Kristelig Folkeparti vandrer nå i dødsskyggenes dal.

Vi vil ikke savne dette partiet, og stafettpinnen føres uansett videre.

Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet overtar deres velgere.

Høyre: Ett parti som Norge ikke trenger

Posted by: lars

juni 15th, 2008 >> Samfunn

blues-woman.jpg

Partiet Høyre, eller Høire som er navnet partiet kler så veldig mye bedre, er Norges absolutt mest unødvendige politiske parti pr. dags dato.

Jeg kunne begrunnet dette med lange og kjedelige avhandlinger vedrørende temaet, men skal i bloggingens sanne ånd fatte meg i korthet.

Høire behøves ikke lenger i Norge fordi Arbeiderpartiet utfører i praksis all  den politikken som Høire prediker i teorien.

Og all den politikken som Høire gjennomfører når partiet er i regjeringsposisjon, blir videre prediket i teorien av Fremskrittspartiet.

Høire har ikke lenger noen egen rolle å spille i norsk politikk, og velgerne i landet har forstått dette.

Det er derfor Høire sliter – Og det er ikke på grunn av Erna Solbergs kjolevalg.

Høiremænderne selv skjønner faktisk ikke dette ennå.

Og de vil nok aldri skjønne det heller.

Frp er det nye Høire nå.

Vulgære men ærlige. 

Er du glad i smør?

Posted by: lars

juni 11th, 2008 >> Samfunn

img_0024.JPG

Dersom du er glad i penger skal du skaffe deg en posisjon innad i den norske kommunalpolitikken, eller muligens aller helst skaffe deg en stilling innen den offentlige forvaltningen.
Deretter skal du begynne med å friskt tildele ditt opparbeidede nettverk så mange fiktive jallaoppdrag av konsulenttypen på det offentliges regning du bare klarer; og dette gjøres da selvsagt i bytte for å få liknende fiktive jallaoppdrag tilbake den andre veien fra nettverket ditt.
Slik blir dere alle sammen rike på semikorrupsjonen; alt er helt lovlig , og alt er svært lønnsomt.
Go for it man.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu