Archive for the ‘Historie’ Category

Tilfellet Venstre

Posted by: lars

september 17th, 2009 >> Historie

2009 går inn i historien som det året da sentrum i norsk politikk gikk nedenom og hjem.

(Vi snakker utslettelse og tilintetgjørelse her)

Spørsmålet vi kan stille i ettertid er: Kom nederlaget på grunn av Venstres forkastelse av Fremskrittspartiet?

Eller kom nederlaget fordi Kristelig Folkeparti ikke var tydelige nok i forkastelsen?

Uansett ligger svaret i hvordan sentrum forholdt seg til Fremskrittspartiet.

Les ellers hva VG sier )))

Vidunderlige nye verden?

Posted by: lars

april 26th, 2008 >> Historie

1918: Sentralmaktenes Sammenbrudd

Etter våpenhvilen 11.11 kl.11 bryter sentralmaktene sammen en etter en. Sentralmaktenes respektive imperier er mest basert på militærmakt, og ingen av imperiene har mye moralsk autoritet blandt undersåttene til  hjelp, når makten svikter dem.

Ungarn erklærer seg uavhengige av Østerrike, i håp om å få slippe lettere unna de seirende maktenes vrede, mens Østerrike selv erklærer seg som en republikk i den samme hensikt.

Serbia blir ledende innen det nydannede Jugoslavia.

Tjekkoslovakia erklærer seg også som selvstendige, og Romania sikrer seg nye landområder.

Til slutt er der ikke mye igjen av det engang så mektige Østerrikiske imperiet. I 1918 slår Østerrike følge med Spania på veien til The Has Beens i verdenshistorien, og østerrikerne vil aldri mer bli ett mektig folk.

Polen erklærer seg som en uavhengig stat, og kommer i konflikt med både Sovjetunionen og Tyskland på en gang. Ingen av de to nasjonene er imidlertid i posisjon til å kunne tukte Polen. Polen tukter tvert imot Tyskland og Sovjetunionen.

Latvia erklærer seg også uavhengige av Sovjetunionen, og får faktisk være i fred. Estland blir imidlertid invadert av den røde armè, når Estland gjør det samme.

På dette tidspunktet i historien kan vi si at den såkalte første verdenskrigen er over, og snart skal seierherrene fordele sitt krigsbytte. Denne krigen, The Great War, var slik jeg ser det en ren mellom-europeisk maktkamp. Jeg vet at kampene foregikk på mange slagmarker, over hele verden, men jeg kan ikke fri meg ifra dette spørsmålet: angikk egentlig denne krigen i særlig grad hele verden? Personlig tror jeg ikke det, men for folk i Europa var krigen skrekkelig og omveltende.

Arbeiderklassen i Europa var lykkelige over det å bare få være i live fortsatt. Man trodde på en langvarig verdensfred, og at denne krigen hadde gjordt ende på framtidige kriger.

De skulle bare ha visst.

*********************************************

Mer historieblogging finner du her

*********************************************

1918: Grande Finale

Posted by: lars

april 25th, 2008 >> Historie

1918: Grande Finale

Den nydannede Sovjetunionen, som innebar noe helt nytt i verdenshistorien, var ikke velsignet med godt lederskap.

Mange av lederne hadde nok potensiale i seg til å kunne blitt gode ledere, men de hadde alle det til felles at de manglet det erfaringsgrunnlaget som trengs til å kunne takle utenrikspolitikken generelt, og krigføringen spesielt. Sovjetunionen forsøkte i  tiden etter statskuppet til Lenin seg på tøft spill mot Tyskland, med dårlige kort. Og bløffen mislykkes til slutt katastrofalt for Sovjetunionen, i det Tyskland mister tålmodigheten med den manglende framgangen i forhandlingene.

17. Februar 1918 iverksetter Tyskland en ny offensiv mot Sovjetunionen, og påfører den røde armè ett nederlag så ydmykende og totalt at de sovjetiske forhandlere får ordre om å underskrive hva som helst for å få en våpenhvile. De samme soldatene som ikke ønsket å krige for Tsarveldet, ønsker nå med all mulig tydelighet heller ikke å dra ut i krigen for Lenin og hans lære. Denne lærdommen blir bitter for Sovjetunionen, og årsaken til sovjetregimets brennende hat mot sine egne væpnede styrker, kan utmerket godt ha sin bakgrunn i dette landetapet.

Sovjetunionen mister 750 000 kvadratkilometer land, og 4 millioner soldater. Mange avdelinger overgir seg uten kamp til Tyskland. 1/4 av Sovjetunionens sivile befolkning kommer også under tysk kontroll, og Tyskland er ikke seine med å få disse folkemassene sysselsatt til sin egen fordel i krigen. Man hører ikke mer til Sovjetunionen i denne krigen.  Den etterhvert så mektige kjempen, er på dette tidspunktet i historien slått helt ut av storpolitikken.

Tyskland har likevel sine problemer, om østfronten ble stille. Vestmaktene presser stadig på, og den beryktede tyske disiplinen er tøyet ut til bristepunktet. Tysk desertering er blitt en utfordring, og det konstante presset fra vest gir omsider vestmaktene det militære gjennombruddet de hele tiden har ventet på.

8. August blir den tyske hærens “svarte dag”, og lederskapet til Tyskland innser for føste gang at nederlaget er uunngåelig. Alle deres brune drømmerier har ført landet inn i avgrunnen, og de innser det motvillig selv. En overføring av makten til sivile myndigheter blir iverksatt, alt for seint selvsagt, i håp om at dette vil gjøre vestmaktene mindre uforsonlige i de eventuelle kommende fredsforhandlinger.

Krigen går likevel sin gang, og 28. Oktober gjør Tysklands marine mytteri. Mannskapene ombord nekter å la skipene forlate sin trygge havn for en tapt sak. To dager senere ber Tyrkia, eller det Ottomanske riket som Tyrkia ble kalt den gangen, om en våpenhvile med vestmaktene. Våpenhvilen blir inngått, og Tyrkia deltar ikke lenger i krigen.

11. November , klokka 11, slutter krigen. Tyskland og resten av sentralmaktene overgir seg betingelsesløst.

Det Europa som stod tilbake i kruttrøyken og likstanken, var fra nå av forandret for alltid.

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu